top of page

Profile

Join date: Feb 6, 2024

About

Dưới đây là những yếu tố quan trọng cần được xem xét:


1: Loại hình lưu trữ: camera quan sát nhà xưởng có thể được lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ khác nhau như đầu ghi hình, máy tính, hoặc đám mây.


Mỗi loại hình lưu trữ có thể cung cấp khả năng lưu trữ khác nhau.


Đầu ghi hình thường được thực hiện thông qua việc gắn ổ cứng hoặc sử dụng các loại băng đĩa.


Trên máy tính, bạn có thể sử dụng ổ cứng hoặc hệ thống lưu trữ mạng.


Ngoài ra, sử dụng đám mây cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trực tuyến và truy cập vào nó bất kỳ lúc nào.


2: Kích thước ổ cứng: Kích thước ổ cứng sẽ ảnh hưởng đến thời gian lưu trữ của camera nhà xưởng.


Một ổ cứng lớn hơn cho phép lưu trữ nhiều dữ liệu hơn và kéo dài thời gian lưu trữ.


Điều này cũng phụ thuộc vào chất lượng ghi hình, loại hình nén dữ liệu và tỉ lệ khung hình được cài đặt.


3: Cài đặt cấu hình lưu trữ: Cấu hình lưu trữ của hệ thống camera nhà xưởng sẽ ảnh hưởng đến thời gian lưu trữ.


Bạn có thể cấu hình để lưu trữ liên tục hoặc chỉ khi phát hiện chuyển động.


Nếu chế độ lưu trữ liên tục được kích hoạt, thời gian lưu trữ sẽ ngắn hơn so với chế độ chỉ ghi lại khi có sự kiện xảy ra.


4: Độ phân giải ghi hình: Độ phân giải của camera cũng ảnh hưởng đến thời gian lưu trữ.


Camera với độ phân giải cao sẽ tạo ra các tập tin video lớn hơn và yêu cầu nhiều không gian lưu trữ hơn.


Điều này có thể rút ngắn thời gian lưu trữ so với camera có độ phân giải thấp hơn.


5: Quản lý dữ liệu: Việc quản lý dữ liệu của camera nhà xưởng cũng ảnh hưởng đến thời gian lưu trữ.


Bạn cần lựa chọn một phần mềm quản lý dữ liệu hiệu quả để tối ưu hóa không gian lưu trữ và duy trì dữ liệu quan trọng một cách an toàn. Tóm lại, thời gian lưu trữ của camera nhà xưởng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.


Để lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả, bạn nên xem xét các yếu tố như kích thước ổ cứng, loại hình lưu trữ, cấu hình lưu trữ, độ phân giải ghi hình và quản lý dữ liệu.

sinhvienvodoi21

More actions
bottom of page